Voorwaarden

Uniforme Voorwaarden Horeca

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafes en aanverwante bedrijven, horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. Voor meer informatie over de UVH gaat u naar khn.nl/uvh-nl.

Algemene inkoopvoorwaarden Van der Valk

Voor de algemene inkoopvoorwaarden gaat u naar valkverrast.nl/inkoopvoorwaarden

Huisregels

Hotel Hardegarijp-Leeuwarden heeft in een aantal huisregels verwoord wat binnen het Hotel van de bezoekers wordt verwacht en wat u van ons mag verwachten. Bij het betreden van het Hotel gelden dan ook de huisregels en u gaat akkoord met de huisregels opgesteld als hieronder.

Alle aanwijzingen van medewerkers van Hotel Hardegarijp-Leeuwarden, die verband houden met de huisregels, moeten direct worden opgevolgd.

ALGEMENE HUISREGELS VOOR UW EN ONZE VEILIGHEID

De medewerkers van Hotel Hardegarijp-Leeuwarden waken over uw veiligheid, bij calamiteiten treedt het noodplan in werking. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht eventuele aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.
-
Bij Hotel Hardegarijp-Leeuwarden gaan wij respectvol met elkaar om en is het dan ook verboden om beledigingen te uiten of discriminerende opmerkingen te maken. Het is ook verboden door woord of gebaar (handeling), onze gasten en medewerkers seksueel te intimideren.
-
Om de rust, orde en veiligheid binnen Hotel Hardegarijp-Leeuwarden te bewaken, is het verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
-
Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s. Eenieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
-
Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
-
Laat uw eigendommen op de locatie van Hotel Hardegarijp-Leeuwarden en in uw auto niet onbeheerd achter. Hotel Hardegarijp-Leeuwarden is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Parkeren, zowel op de parkeerplaats als in de omgeving van Hotel Hardegarijp-Leeuwarden geschiedt op eigen risico.
-
Hotel Hardegarijp-Leeuwarden stelt haar locatie niet voor andere doeleinden ter beschikking dan in ons beleid vastgesteld, het is daarom verboden om goederen te verhandelen, te helen of diensten aan te bieden. Het bedrag van een reeds betaalde kamer zal niet worden gerestitueerd.
-
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van hotel Van der Valk Hotel Hardegarijp-Leeuwarden.

BRAND

Blijf bij brand in ieder geval kalm!
-
Meld de brand direct bij de receptie (toets 9) of waarschuw het personeel door de dichtstbijzijnde brandmelder in te slaan.
-
Blijf laag bij de grond in geval van sterke rookontwikkeling.
-
Verlaat bij een algemeen brandalarm zo snel mogelijk het gebouw.
-
In geval van brand dienen de instructies van het hotelpersoneel en de reguliere hotelprocedures gevolgd te worden.
-
Op elke hotelkamerdeur is een plattegrond te vinden met daarop de dichtstbijzijnde nooduitgangen en instructies. 

NOODUITGANGEN

Alle nooduitgangen zijn duidelijk aangegeven in de gangen, voorzien van noodverlichting. De nooduitgangen worden alleen gebruikt in geval van brand of op aanwijzen van personeel. Het is dan ook niet toegestaan de nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.

ONGEVAL

In geval van een ongeval bel direct 112 en meld dit bij de receptie (toets 9). Hotel Hardegarijp-Leeuwarden heeft bedrijfshulpverleners in dienst. Zij zijn opgeleid om bepaalde situaties in te schatten en het opstarten van externe professionele hulpverlening snel gestalte te doen geven.

INCHECKEN

Iedereen van 18 jaar of ouder kan een kamer reserveren. In ieder reisgezelschap moet beide gasten minimaal 18 jaar zijn.
-
Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden.
-
Inchecken is mogelijk vanaf 15:00 en het uitchecken dient voor 11:00 te geschieden. Dat Indien u langer wenst te verblijven of een late check out wilt bij boeken (tot max. 17:00 en alleen mogelijk op onze standaard kamers en alleen op basis van beschikbaarheid) dan dient u dit uiterlijk voor 11:00 te laten weten. Ook dient de verlenging voor 11:00 afgerekend te worden, waarna wij uw kamerpas zullen verlengen.
-
Het is niet toegestaan om met meer gasten op uw kamer te verblijven dan gereserveerd is. Na 23.00 is het niet toegestaan om gasten van buitenaf te ontvangen in uw hotelkamer. Bezoekers zijn verplicht om zich aan te melden bij de receptie balie.
-
Na 23.00 uur is het bijgebouw dicht en enkel toegankelijk met een kamersleutel. Gasten zonder vooraf gemaakte reservering kunnen alleen in het hoofdgebouw worden ingecheckt. 

CAMERA TOEZICHT

Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s. Eenieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.

DIEFSTAL

Hotel Hardegarijp-Leeuwarden is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.

GEVONDEN VOORWERPEN OF VERLOREN VOORWERPEN

U kunt contact opnemen met de receptie voor verloren of gevonden voorwerpen
-
Eten of drinken dat achterblijft op een uitgecheckte kamer zal worden weggegooid.

EIGENDOMMEN VAN HET HOTEL

Het is verboden om: eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van Hotel Hardegarijp-Leeuwarden, kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

 VERDOVENDE MIDDELEN

Hotel Hardegarijp-Leeuwarden dient zich te houden aan de vereisten van de Drank- en Horecawetgeving, alcoholhoudende drank wordt daarom niet verstrekt aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd van een bezoeker vragen medewerkers van Hotel Hardegarijp-Leeuwarden u een legitimatiebewijs te tonen.
-
Om de sfeer tijdens het verblijf niet negatief te laten beïnvloeden wordt er bij het vermoeden van dronkenschap geen alcohol aan de desbetreffende persoon geschonken.
-
Om u en uw gezelschap een aangenaam verblijf te kunnen bieden, is het verboden om (soft)drugs (inclusief lachgaspatronen of een waterpijp) of wapens te bezitten, te gebruiken of te verhandelen.

WAPENS

Het is voor eenieder binnen ons hotel niet toegestaan wapens voorhanden te hebben en/of bij zich te dragen. Bij constatering zullen politie en justitie worden ingeschakeld.

GELUIDSOVERLAST

Voor het handhaven van de rust in de directe omgeving van Hotel Hardegarijp-Leeuwarden is het niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken. We hanteren hier in een eenmalig waarschuwingsbeleid. Indien dit niet wordt opgevolgd dient u het hotel per direct te verlaten om de rust voor onze andere hotelgasten te waarborgen.

ZERO TOLERANCE

Het is niet toegestaan:

In de kamer aanwezig te zijn met meer personen dan het aantal waarvoor is gereserveerd. Dit aantal personen dient zich bij de receptie te legitimeren.
-
Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €250,00 reinigingskosten in rekening te brengen. Deze boete wordt ook berekend voor het afdekken en/of onklaar maken van de brandmelder. Indien het brandalarm af gaat doordat er gerookt wordt op de kamer zullen wij de voorrijkosten van de brandweer à €275,00 aan u doorberekenen.
-
Het branden van (waxine) kaarsjes in de kamer.
-
Overlast te veroorzaken in en om het hotel middels harde muziek, onhebbelijk gedrag en/of lawaai van welke aard dan ook.
-
Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken en/of verhandelen.
-
Lachgas en of (slagroom)patronen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
-
Het huren van de kamer op uw naam zonder dat u zelf in de kamer verblijft.
-
Wij hanteren een zero tolerance beleid. Dit betekent dat, bij het niet naleven van deze huisregels, er één waarschuwing gegeven zal worden. Indien u deze niet opvolgt zal u per direct worden verzocht het hotel te verlaten. Er zal geen geld retour worden gegeven en een eventueel betaalde borg zal worden ingehouden. Bij het maken van een reservering, gaat u automatisch akkoord met onze huisregels.