Wouda gemaal

Het Wouda gemaal is gevestigd in Lemmer, wat bekent staat als de poort van Fryslân. Het Wouda gemaal is het grootste nog functionerende stoomgemaal ter wereld. Het stamt uit 1920 en staat sinds 1998 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het gemaal is tot heden nog in gebruik en zorgt bij te hoge waterstanden ervoor dat de inwoners van Friesland droge voeten houden.

Jong en oud kunnen hier een leuke een leerzame ervaring op doen. Naast de werking van het gemaal, wordt er ook aandacht besteed aan de huidige klimaatverandering en waterbeheer tijdens de interactieve expositie. Kinderen kunnen meedoen aan een speurtocht of worden opgeleid tot hulpmachinist. Ook kunnen ze puzzelen en een VR ervaring van het Woudagemaal opdoen!

Winter of zomer? Maakt niet uit! Het UNESCO Werelderfgoed en zijn bezoekerscentrum zijn het hele jaar geopend.

Openingstijden:
April t/m oktober:
Dinsdag t/m zaterdag: 10.00 - 17.00 uur
Zondag: 13.00 - 17.00 uur

November en december, januari t/m maart 2025:
Donderdag t/m zaterdag van 10.00 - 17.00 uur
Zondag van 13.00 - 17.00 uur

Locatie:
Bezoekerscentrum & Ir. D.F. Woudagemaal
Gemaalweg 1
8531 PS Lemmer